สินค้าหมวด ไม้บรรทัด
วัสดุ-อุปกรณ์   /   ไม้บรรทัด

รูปแบบการจัดเรียง

ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว (แข็ง)

5 บาท / อัน

ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว (แข็ง)

60 บาท / โหล

ไม้บรรทัดพลาสติก 6 นิ้ว

3 บาท / อัน

ไม้บรรทัด เหล็ก 12 นิ้ว

25 บาท / อัน

ไม้บรรทัด เหล็ก 12 นิ้ว

300 บาท / โหล

ไม้บรรทัด เหล็ก 6 นิ้ว

15 บาท / อัน

ไม้บรรทัด เหล็ก 6 นิ้ว

180 บาท / โหล

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว (คาดสี) TOTO

25 บาท / อัน

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 12 นิ้ว (คาดสี) TOTO

300 บาท / โหล

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 6 นิ้ว (คาดสี) TOTO

15 บาท / อัน

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 6 นิ้ว (คาดสี) TOTO

180 บาท / โหล

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม (ลายการ์ตูน) 12 นิ้ว

25 บาท / อัน

ไม้บรรทัดอลูมิเนียม (ลายการ์ตูน) 6 นิ้ว

15 บาท / อัน

ไม้โปรแทรกเตอร์

5 บาท / อัน

ไม้โปรแทรกเตอร์

0 บาท / กุรุส