สินค้าหมวด กระดาษ
วัสดุ-อุปกรณ์   /   กระดาษ

รูปแบบการจัดเรียง

กระดาษ DOUBLE A4 40 แผ่น

20 บาท / ห่อ

กระดาษ DOUBLE A4 80 แผ่น

40 บาท / ห่อ

กระดาษ DOUBLE A4 500 แผ่น

115 บาท / ห่อ

กระดาษ DOUBLE A4

575 บาท / กล่อง

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม ห่อ

95 บาท / ห่อ

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม

475 บาท / กล่อง

กระดาษถ่ายเอกสาร A3 80 แกรม AAA

0 บาท / รีม

กระดาษถ่ายเอกสาร A3 70 แกรม

265 บาท / รีม

โรเนียว ปรุ๊ฟ A4 300 แผ่น

50 บาท / ห่อ

โรเนียว ปรุ๊ฟ F4 300 แผ่น

55 บาท / ห่อ

โรเนียว ปรุ๊ฟ A4 350 แผ่น

60 บาท / ห่อ

โรเนียว ปรุ๊ฟ F4 350 แผ่น

65 บาท / ห่อ

โรเนียว ปรุ๊ฟ A4 500 แผ่น

70 บาท / ห่อ

โรเนียว ปรุ๊ฟ F4 500 แผ่น

75 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g A4 300 แผ่น 32K

55 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g F4 300 แผ่น 32K

65 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g A4 350 แผ่น 32K

70 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g F4 350 แผ่น 32K

75 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g A4 500 แผ่น 32K

85 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 60g F4 500 แผ่น 32K

95 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g A4 300 แผ่น 34K

65 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g F4 300 แผ่น 34K

75 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g A4 350 แผ่น 34K

80 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g F4 350 แผ่น 34K

85 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g A4 500 แผ่น 34K

95 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 70g F4 500 แผ่น 34K

105 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 80g A4 300 แผ่น 36K

75 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 80g A4 350 แผ่น 36K

85 บาท / ห่อ

โรเนียวปอนด์ 80g A4 500 แผ่น 36K

105 บาท / ห่อ

กระดาษรายงาน (20 แผ่น)

10 บาท / ห่อ

กระดาษรายงาน (40 แผ่น)

20 บาท / ห่อ

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม เอ 4

4 บาท / แผ่น

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม เอ 4 (50/ห่อ)

200 บาท / ห่อ

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม เอ 4 (125/ห่อ)

525 บาท / ห่อ

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม เอ 3

10 บาท / แผ่น

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม เอ 3

310 บาท / ห่อ

กระดาษ 100 ปอนด์ 190 แกรม แผ่นใหญ่

20 บาท / แผ่น

กระดาษการ์ดขาว 150 , 180 แกรม A4

2 บาท / 2 แผ่น

กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม AAA A4 (1*50)

90 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม A4

80 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม A4

70 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม A4 (1*100)

100 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม A4 (1*50)

65 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดขาว 210 แกรม A4 (1*50)

135 บาท / ห่อ

กระดาษการ์ดหอม 180 แกรม A4

135 บาท / ห่อ

กระดาษบัตรคำ (1*25)

0 บาท / ห่อ

กระดาษบัตรคำ (1*50)

95 บาท / ห่อ

กระดาษเทาขาว ใหญ่

20 บาท / แผ่น

กระดาษเทาขาว A4 หนา

3 บาท / แผ่น

กระดาษเทาขาว A4 หนา (1*30)

90 บาท / รีม

กระดาษเทาขาว A4 บาง

2 บาท / แผ่น

กระดาษเทาขาว A4 บาง (1*30)

60 บาท / รีม

กระดาษโฟโต้ 130 แกรม A4 (20/ห่อ)

0 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 160 แกรม A4 (20/ห่อ)

0 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4 (20 แผ่น/ห่อ)

0 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 130 แกรม A4 (100 แผ่น/ห่อ)

300 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 160 แกรม A4 (100 แผ่น/ห่อ)

0 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4 (100 แผ่น/ห่อ)

350 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 180 แกรม A4

0 บาท / แผ่น

กระดาษโฟโต้ 230 แกรม A4 (100 แผ่น/ห่อ)

650 บาท / ห่อ

กระดาษโฟโต้ 230 แกรม A4

0 บาท / แผ่น

กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ (1 ห่อ/500 แผ่น)

15 บาท / แผ่น

กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ (1 ห่อ/500 แผ่น)

0 บาท / ห่อ

กระดาษโปสเตอร์บางสี 2 หน้า ( 1 ห่อมี แผ่น)

10 บาท / แผ่น

กระดาษโปสเตอร์บางสี หน้าเดียว ( 1*100 แผ่น)

8 บาท / แผ่น

กระดาษแข็งสี ( 1 ห่อมี 200 แผ่น)

15 บาท / แผ่น

กระดาษโปสเตอร์บางสี 2 หน้า A4 ( 1 /50 แผ่น)

50 บาท / ห่อ

กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า A4 ( 1 /25 แผ่น)

65 บาท / ห่อ

กระดาษสา บาง

10 บาท / แผ่น

กระดาษสา หนา

20 บาท / แผ่น

กระดาษสา ลาย

25 บาท / แผ่น

ปกสีนีออน 180 แกรม

5 บาท / แผ่น

ปกสีนีออน 180 แกรม (1*10)

50 บาท / ห่อ

ปกสีนีออน 80 แกรม

3 บาท / แผ่น

ปกสีนีออน 80 แกรม (1*10)

30 บาท / ห่อ

ปกรายงานแฟนซี

5 บาท / ชุด

ปกรายงานแฟนซี

110 บาท / ห่อ

ปกรายงานสี

6 บาท / ชุด

ปกรายงานสี AAA 80 แกรม (25 แผ่น/ห่อ)

30 บาท / ห่อ

ปกรายงานสี AAA 120 แกรม (50 แผ่น/ห่อ)

90 บาท / ห่อ

ปกรายงานสี AAA 150 แกรม (50 แผ่น/ห่อ)

105 บาท / ห่อ

ปกรายงานสี AAA 180 แกรม (50 แผ่น/ห่อ)

120 บาท / ห่อ

แผ่นใสทำปกรายงาน A4

5 บาท / แผ่น

แผ่นใสทำปกรายงาน A4 (1*100)

210 บาท / ห่อ

กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A4

5 บาท / แผ่น

กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน A4

150 บาท / ห่อ

กระดาษสติกเกอร์สี A4 (1*20)

90 บาท / ห่อ

สติกเกอร์ใส A4

5 บาท / แผ่น

สติกเกอร์ใส A4

220 บาท / ห่อ

สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่

25 บาท / แผ่น

กระดาษคำตอบ 60 ข้อ

30 บาท / ถุง

กระดาษก๊อปปี้ Embaszy ใหญ่

2 บาท / แผ่น

กระดาษก๊อปปี้ Embaszy ใหญ่

170 บาท / ห่อ

กระดาษบรู๊ฟสีน้ำตาล (1 ห่อ/500 แผ่น)

5 บาท / แผ่น

กระดาษโน๊ตกาว (5 สี) #66951 (1*40)

20 บาท / อัน

กระดาษโน๊ตกาว (เล็ก) #66938

30 บาท / อัน

กระดาษโน๊ตกาว (เล็ก) #66939

35 บาท / อัน

กระดาษโน๊ตกาว AS33E203

25 บาท / อัน

กระดาษห่อของขวัญ

5 บาท / แผ่น

กระดาษห่อของขวัญ

0 บาท / ห่อ

กระดาษต่อเนื่อง 11*15 นิ้ว 2 ชั้น

0 บาท / กล่อง

กระดาษต่อเนื่อง 11*15 นิ้ว 1 ชั้น

0 บาท / กล่อง

กระดาษแข็ง เบอร์ 24 (หนา 4 มิล)

50 บาท / แผ่น