สินค้าหมวด แฟ้ม
วัสดุ-อุปกรณ์   /   แฟ้ม

รูปแบบการจัดเรียง

แฟ้มสองห่วง 1 นิ้ว No.221 ตราช้าง

65 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสามห่วง 1 นิ้ว มีไส้ ตราช้าง No.231 A4

120 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสามห่วง 1 นิ้ว มีไส้ ตราช้าง No.771

130 บาท / แฟ้ม

แฟ้มดำ 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F

120 บาท / แฟ้ม

แฟ้มดำ 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F (1*24)

0 บาท / ลัง

แฟ้มสี 2 นิ้ว ตราช้าง No.2101F

125 บาท / แฟ้ม

แฟ้มดำ 2 นิ้ว No.888F ตราเอลเฟ่น

90 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสี 3 นิ้ว ตราช้าง No.2100F

120 บาท / แฟ้ม

แฟ้มดำ 3 นิ้ว ตราช้าง No.120F

120 บาท / แฟ้ม

แฟ้มดำ 3 นิ้ว ตราช้าง No.120A4

115 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสี 3 นิ้ว ตราช้าง No.125F

115 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสี 3 นิ้ว ตราช้าง No.112F

0 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสี 3 นิ้ว ตราช้าง No.112A4

0 บาท / แฟ้ม

แฟ้มซอง A4

5 บาท / แฟ้ม

แฟ้มกระเป๋าซิบรอบมีหูหิ้ว

55 บาท / แฟ้ม

แฟ้มกระดุม A4

15 บาท / แฟ้ม

แฟ้มกระดุม F4

20 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสะสมผลงาน A4 มีไส้

40 บาท / แฟ้ม

แฟ้มสะสมผลงาน A4 มีไส้ (ห่วง)

75 บาท / แฟ้ม

แฟ้มเสนอเซ็นต์

180 บาท / แฟ้ม

แฟ้มกล่าวรายงาน A4 ปกหนัง

250 บาท / แฟ้ม

แฟ้มแขวน ตราช้าง No.925

25 บาท / แฟ้ม

แฟ้มซองพลาสติกขยายข้าง A4 ผูกเชือก

20 บาท / แฟ้ม

แฟ้มหนีบ ตราช้าง no.590PF

70 บาท / แฟ้ม

คลิปบอร์ดแฟ้ม A4 (ปกหนังมีฝา) No16

95 บาท / อัน

คลิปบอร์ดแฟ้ม F4 (ปกหนังมีฝา) No18

120 บาท / อัน

คลิปบอร์ด สีสะท้อนแสง A4 ตราม้า

80 บาท / อัน

คลิปบอร์ดพลาสติก A4

35 บาท / อัน

คลิปบอร์ดพลาสติก F4

40 บาท / อัน

กล่องใส่แฟ้ม 1 ช่อง

130 บาท / ใบ

กล่องใส่แฟ้ม 2 ช่อง

250 บาท / ใบ

กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง (การ์ตูน)

330 บาท / ใบ

กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง (สีพื้น)

330 บาท / ใบ

ลิ้นแฟ้ม พลาสติก ยาว

90 บาท / ห่อ

ไส้แฟ้ม

25 บาท / ห่อ