สินค้าหมวด เครื่องเย็บ
วัสดุ-อุปกรณ์   /   เครื่องเย็บ

รูปแบบการจัดเรียง

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง HS-10A (เบอร์10)

75 บาท / ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง DS-45N (เบอร์3)

325 บาท / ตัว

เครื่องยิงผนัง ตราช้าง รุ่น TS-13H

625 บาท / อัน

เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง DS-B8ER

0 บาท / ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-50 (เบอร์3)

490 บาท / ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10 (เบอร์10)

105 บาท / ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD-10 N (เบอร์10)

105 บาท / ตัว

เครื่องเย็บ ตราช้าง รุ่น LE-23S13Q (สำหรับงานหนัก)

950 บาท / ตัว

เครื่องเย็บกระดาษ 210 หน้า No.E0393

920 บาท / ตัว

เครื่องเย็บ PowerStone

1,950 บาท / ตัว

เครื่องยิงผนัง Max TG-A

1,950 บาท / อัน

เครื่องยิงผนัง Max TG-D

1,780 บาท / อัน

ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ #10-1M

10 บาท / กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ #3-1M

15 บาท / กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ #35-1M

15 บาท / กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ แม็กซ์ 1213Fa-H (23/13)

190 บาท / กล่อง

ลวดเย็บกระดาษ ม้า #T3-10MM

45 บาท / กล่อง

ลวดเย็บผนังแม็กซ์ T3-10MB

75 บาท / กล่อง

ลวดเย็บเล่ม Max 23/10

180 บาท / กล่องเล็ก

ลวดเย็บเล่ม PowerStone 23/17

85 บาท / กล่องเล็ก

ลวดเย็บเล่ม PowerStone 23/13

60 บาท / กล่องเล็ก

ที่ถอดลวดเย็บ ตราช้าง รุ่น SR-45

25 บาท / ตัว

ที่ถอดลวดเย็บ ABS-91635

25 บาท / อัน