สินค้าหมวด เครื่องเจาะ-แท่นตัด
วัสดุ-อุปกรณ์   /   เครื่องเจาะ-แท่นตัด

รูปแบบการจัดเรียง

แท่นตัดกระดาษพื้นไม้ YIDE

1,200 บาท / อัน

แท่นตัดกระดาษไม้ 300*250 mm No.E8004

1,050 บาท / อัน

แท่นตัดกระดาษพื้นพื้นโลหะ 460*380 mm. No.E8012

0 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ 1 รู # PS-10

60 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น ABS-92646

90 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ ตราช้าง รุ่น DP-700

0 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ ตราช้าง รุ่น DP-900

0 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ No.0104

0 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษ No.0102

150 บาท / อัน

แผ่นยางรองตัด A3 ขนาด 30*45 ซม. A3

280 บาท / แผ่น