สินค้าหมวด คลิป-ลวดเสียบ
วัสดุ-อุปกรณ์   /   คลิป-ลวดเสียบ

รูปแบบการจัดเรียง

คลิบดำ No108 (50 mm.)

8 บาท / ตัว

คลิบดำ No108 (50 mm.)

90 บาท / กล่อง

คลิบดำ No109 (40 mm.)

6 บาท / ตัว

คลิบดำ No109 (40 mm.)

70 บาท / กล่อง

คลิบดำ No110 (32 mm.)

4 บาท / ตัว

คลิบดำ No110 (32 mm.)

30 บาท / กล่อง

คลิบดำ No111 (25 mm.)

2 บาท / ตัว

คลิบดำ No111 (25 mm.)

25 บาท / กล่อง

คลิบดำ No112 (19 mm.)

2 บาท / ตัว

คลิบดำ No112 (19 mm.)

25 บาท / กล่อง

คลิบหนีบสี No108 (50 mm)

0 บาท / ตัว

คลิบหนีบสี No108 (50 mm)

95 บาท / กล่อง

คลิบหนีบสี No109 (40 mm.)

0 บาท / ตัว

คลิบหนีบสี No109 (40 mm.)

140 บาท / กล่อง

ลวดเสียบ No1 ตราม้า (มน)

15 บาท / กล่อง

เหล็กเสียบ H5-100

25 บาท / อัน