สินค้าหมวด กรรไกร-คัตเตอร์
วัสดุ-อุปกรณ์   /   กรรไกร-คัตเตอร์

รูปแบบการจัดเรียง

กรรไกรเล็กปลายมน ขนาด 4 นิ้ว

10 บาท / อัน

กรรไกร 6 นิ้ว ตรา Kippy

20 บาท / อัน

กรรไกร 6 นิ้ว ตรา Kippy

0 บาท / โหล

กรรไกร 9 นิ้ว SKE

40 บาท / อัน

กรรไกร 9 นิ้ว SKE

0 บาท / โหล

กรรไกร 9 นิ้ว ตรากระต่าย

90 บาท / อัน

กรรไกร 9 นิ้ว #9009

40 บาท / อัน

กรรไกร 9 นิ้ว No.38369

75 บาท / อัน

กรรไกร # 605 5.5 นิ้ว KTS

15 บาท / อัน

กรรไกร # 607 6.5 นิ้ว KTS

20 บาท / อัน

กรรไกร 6.5 นิ้ว No.6003

50 บาท / อัน

กรรไกร ปลายมน 5.5 นิ้ว E6007

0 บาท / อัน

กรรไกร # 906A 7 นิ้ว CT

0 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์ลาสติก H303 (เล็ก) ตราม้า

20 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์ลาสติก H404 (ใหญ่) ตราม้า

30 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์เหล็กเล็ก

20 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์เหล็กใหญ่ ตราช้าง รุ่น H-1802 ขนาด 18 มิล

100 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์เหล็กใหญ่ 18 มิล Autolock โลหะ ASS-91367

140 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์เหล็กใหญ่ 18 มิล KTS777

30 บาท / อัน

มีดคัตเตอร์เหล็กใหญ่ 18 มิล KTS778

0 บาท / โหล

ใบมีดคัตเตอร์ 18 มิล (10) ASS-91365

55 บาท / อัน

ใบมีดคัตเตอร์ 9 มิล (10) ASS-91364

30 บาท / อัน

ใบมีดคัตเตอร์ 18 มิล (10) No.2011

50 บาท / อัน

ใบมีดคัตเตอร์ 18 มิล (10) No.2012

25 บาท / อัน