สินค้าหมวด วัสดุตกแต่ง
วัสดุ-อุปกรณ์   /   วัสดุตกแต่ง

รูปแบบการจัดเรียง

เส้นตรงแต่งขอบ

20 บาท / เส้น

ไม้ไอศรีม (114W)

15 บาท / อัน

ไม้ไอศรีม (150W)

35 บาท / อัน

ไม้ไอศรีม (คละสี) (114CM)

20 บาท / อัน

ไม้ไอศรีม (คละสี) (150CM)

40 บาท / อัน

ไหมญี่ปุ่น (10 อัน/มัด)

5 บาท / อัน

ฟลอร่าเทป

20 บาท / อัน