สินค้าหมวด ครุภัณฑ์งานครัว
ครุภัณฑ์   /   ครุภัณฑ์งานครัว

รูปแบบการจัดเรียง

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

6,500 บาท / ตัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต

9,400 บาท / ตัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

15,000 บาท / ตัว

ตู้เย็น ขนาด 13คิวบิกฟุต

19,000 บาท / ตัว

เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก

13,000 บาท / เครื่อง

เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก

15,000 บาท / เครื่อง

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

9,500 บาท / เครื่อง

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

11,000 บาท / เครื่อง

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็ญ

13,000 บาท / เครื่อง

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

182,000 บาท / เครื่อง