สินค้าหมวด ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์   /   ครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รูปแบบการจัดเรียง

กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่

26,000 บาท / ตัว

กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอกำลังขยายต่ำ

13,500 บาท / ตัว

กล้องจุลทรรศน์ แบบเสตอริโอ

26,000 บาท / ตัว

กล้องจุลทรรศน์ ชนิดกระบอกตาคู่ แบบ LED

32,000 บาท / ตัว

กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

38,500 บาท / ตัว

กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา

7,500 บาท / ตัว

เครื่องชั่ง Cent-o-gram

11,000 บาท / ตัว

เครื่องชั่ง Triple Beam

11,000 บาท / ตัว

เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ ชั่งได้ละเอียด 0.01 กรัม

26,000 บาท / ตัว

เครื่องถ่ายทอกสัญญานภาพ

23,000 บาท / ตัว

ตู้ถ่ายเชื้อแบบมี Lamimar Flow

20,000 บาท / ตัว

ตู้เย็น (Refrigerator)

9,400 บาท / ตัว

หม้อนึ่งอัดไอ( Autoclave)

36,000 บาท / ตัว

เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล(Data Logger) พร้อมหัววัดค่า

90,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว

11,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิด จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว

14,000 บาท / เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

22,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

11,900 บาท / เครื่อง

มัลติมิเตอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

125,000 บาท / เครื่อง

หุ่นจำลองแสดงอวัยวะมนุษย์

60,000 บาท / เครื่อง

เครื่องชั่งน้ำหนัก

13,000 บาท / เครื่อง

หม้อต้มเครื่องมือ

12,000 บาท / เครื่อง

เตียงเฟาว์เลอร์แบบ ก

24,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น

7,900 บาท / เครื่อง

รถเข็ญทำแผล

10,000 บาท / คัน

รถเข็ญอาหาร

8,000 บาท / คัน

Micropipette ขนาด 10-100 uL

12,000 บาท / ตัว

Micropipette ขนาด 10-1000 uL

12,000 บาท / ตัว

เครื่องกลั่นน้ำ

35,400 บาท / ตัว

เครื่องปั่นแยก (Centrifuge)

38,400 บาท / ตัว

เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Rotary Evaporator)

207,000 บาท / ตัว

เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก(Magnetic Stirrer)

12,500 บาท / ตัว

แผ่นร้อน(Hot plate)

10,300 บาท / แผ่น

เครื่องวัดค่า Ph แบบตั้งโต๊ะ(Desktop Ph Meter)

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา (Portable Ph Meter)

23,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา

1,800 บาท / เครื่อง

อ่างควบคุมอุณภูมิแบบดิจิตัล(Digital water bath)

27,000 บาท / เครื่อง

อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)

15,400 บาท / เครื่อง

ตู้อบความร้อน (Oven)

56,000 บาท / เครื่อง

ปั้มลมสูญญากาศ(Vacuum Pump)

4,000 บาท / ตัว

ปัมสูญญากาศแบบอ่างน้ำ (Vacuum Pump)

20,000 บาท / ตัว

เครื่อง Spectrpphotometer

60,000 บาท / ตัว

Heating Mantle ขนาด 1000 Ml

9,000 บาท / ตัว

Heating Mantle ขนาด 500 Ml

8,000 บาท / ตัว

Heatong Mantle ขนาด 250 Ml

7,500 บาท / ตัว

Vacuum Desiccator

12,000 บาท / ตัว

เครื่องชั่ง Triple Beam (Triple Beam balance)

11,000 บาท / ตัว

เครื่องชั่ง Cent-o-gram (Cent-o-gram balance)

11,000 บาท / ตัว

เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ (Electronic balance)

28,000 บาท / ตัว

เตาอบไมโครเวฟ

3,000 บาท / ตัว

ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

15,000 บาท / ตัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต

6,500 บาท / ตัว

ชุดทดลองเปรียนเทียบสเปกตรัมแก๊ส

15,000 บาท / ตัว

เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา(Salinity Tester refractometer)

5,500 บาท / ตัว

เครื่องวัดความหวานแบบพกพา(Sugar Tester refractometer)

5,500 บาท / ตัว

เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา(Alcohol tesserrefractometer)

5,500 บาท / ตัว

หลอดรังสีแคโทดแบบเบี่ยงเบนพร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าโวลต์สูง

8,000 บาท / อัน

โถดูดความชื้น (Desiccator)

7,000 บาท / เครื่อง

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

23,000 บาท / เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์ ระบบ laser

13,000 บาท / เครื่อง

เครื่องสแกนเนอร์

20,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

22,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

11,900 บาท / เครื่อง

เครื่องฉายภาพทึบแสง(Visualizer)

18,000 บาท / เครื่อง

เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง

20,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว

11,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิด จอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว

14,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี ชนิดขอแบน

5,500 บาท / เครื่อง

เครื่องเล่น DVD

3,000 บาท / เครื่อง

หม้อนึ่งอัดไอ( Autoclave)

34,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger)พร้อมหัววัดค่า สาขาเคมี

90,000 บาท / เครื่อง

ตู้เก็บสารเคมี

11,000 บาท / ตัว

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC

3,700 บาท / ชุด

ชุดการทำลองสเปกตรัมแก๊ส

4,500 บาท / ชุด

ชุดการทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส

7,000 บาท / ชุด

ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

1,300 บาท / ชุด

ชุดทดลองกฏของโอห์ม

2,200 บาท / ชุด

ชุดทดลองถาดคลื่น

4,000 บาท / ชุด

ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า

1,600 บาท / ชุด

ชุดทดลองเสียดทาน

4,000 บาท / ชุด

ชุดสาธิตไฟฟ้า 3 เฟส

3,000 บาท / ชุด

ชุดสาธิตแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำไฟฟ้าขนาน

2,400 บาท / ชุด

หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC

3,000 บาท / ตัว

โวลท์มิเตอร์ Volt meter

700 บาท / ตัว

มัลมิเตอร์แบบดิจิตอล

1,600 บาท / ตัว

แอมมิเตอร์

700 บาท / ตัว

เครื่องเคาะสัญญานไฟฟ้า

1,200 บาท / ตัว

ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง

600 บาท / ตัว

ชุดสาธิตโฟโตอิเล็คตริก

1,600 บาท / ตัว

air track

30,000 บาท / ตัว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต whimshurst static machine

4,000 บาท / ตัว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโวลท์สูง van de graff

9,500 บาท / ตัว

ชุดสาธิตพลังงานจลน์ของแก๊ส

1,200 บาท / ชุด

ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

4,000 บาท / ชุด

สเปกโตรมิเตอร์(Intermediate spectrometer)

18,000 บาท / ชุด

เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม(Rotating Stool)

13,000 บาท / ชุด

ออสซิลโลสโคป(Oscilloscope 2 channel)

24,000 บาท / ชุด

เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปคลื่น (Function Generator)

14,000 บาท / เครื่อง

เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ (Regulated Power Supply)

4,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดความเข้มแสง

5,500 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดความเข้มเสียง

8,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดอุณภูมิแบบไม่สัมผัส

9,500 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก

7,000 บาท / เครื่อง

เครื่องบอกตำแหน่ง GPS

10,500 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดควมดันอากาศ

6,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัด RLC meter

7,500 บาท / เครื่อง

กล้องวีดีโอความเร็วสูง (High Speed VDO camera)

116,000 บาท / เครื่อง

เครื่องวัดอุณภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ (Digital Thermo Hygrometer)

2,500 บาท / เครื่อง

เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล(Data Logger) สาขาฟิสิกส์

90,000 บาท / เครื่อง

กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาด 4 นิ้ว

42,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาด 4 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว

53,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงขนาดไม่น้อยกว่า 120 มม แบบมีมอเตอร์ตามดาว

45,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงขนาดไม่น้อยกว่า 120 มม แบบมีมอเตอร์ตามดาว

58,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงขนาด 6 นิ้ว

60,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงขนาด 6 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว

73,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอัลตาซิมุท

50,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอัลตาซิมุทแบบมีมอเตอร์ตามดาว

75,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอิเควเตอเรียล

55,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอิเควเตอเรียลแบบมีมอเตอร์ตามดาว

73,500 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบผสมขนาด 89 นิ้ว ฐานแบบอัลตาซิมุท แบบมี มอเตอร์ตามดาว

125,000 บาท / ตัว

กล้องโทรทรรศน์แบบผสมขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอิเควเตอเรียลแบบมีมอเตอร์ตามดาว

105,000 บาท / ตัว

กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา ขนาด 7x50

3,800 บาท / ตัว

กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา ขาด 9x63

9,000 บาท / ตัว

กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว

11,000 บาท / ตัว

เลเซอร์สีเขียว ขนาด 50 Mw

1,000 บาท / ตัว

เลเซอร์สีเขียว ขนาด 100 Mw

1,200 บาท / ตัว

เลเซอร์สีเขียว ขนาด 300 Mw

2,500 บาท / ตัว

ซอฟท์แวร์ดาราศาตร์

7,000 บาท / ชุด

เครื่องชี้ดาว

25,000 บาท / ตัว

แผนที่ดาวของ 15 องศาเหนือ

75 บาท / อัน

แผนที่ดาวละติจูด 18 องศาเหนือ

200 บาท / อัน

ลูกโลก

2,000 บาท / อัน

ทรงกลมท้องฟ้า

4,500 บาท / อัน

โมเดลดวงจันทร์

5,200 บาท / อัน

โมเดลดาวอังคาร

11,000 บาท / อัน

โมเดลดาวศุกร์

11,000 บาท / อัน

ทรงกลมท้องฟ้าใส

11,000 บาท / อัน

ทรงกลมท้องฟ้าใสแบบมีระนาบ

20,000 บาท / อัน

กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR

30,000 บาท / ตัว

กล้องถ่านภาพดาราศาตร์ 8 Bit

9,000 บาท / ตัว

กล้องถ่านภาพดาราศาตร์ 16 Bit

29,000 บาท / ตัว

กล้องดูดวงอาทิตย์

30,000 บาท / ตัว

กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ

4,500 บาท / ตัว

สเปกโตรมิเตอร์

700 บาท / ตัว

แบบจำลองดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

11,000 บาท / ตัว

แบบจำลองระบบสุริยะ

2,000 บาท / ตัว

โมบายระบบสุริยะ

4,400 บาท / ตัว

นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์

9,500 บาท / เรือน

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

22,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว

11,900 บาท / เครื่อง

เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง

20,000 บาท / เครื่อง

ม่านปรับแสง

20,000 บาท / ชุด

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู

22,500 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 บีทียู

26,000 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู

28,400 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู

33,400 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู

37,300 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 บีทียู

43,500 บาท / ตัว

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 บีทียู

50,800 บาท / ตัว