สินค้าหมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์   /   ครุภัณฑ์สำนักงาน

รูปแบบการจัดเรียง

Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw

120,000 บาท / ตัว

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล

6,000 บาท / ตัว

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล

7,000 บาท / ตัว

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล

10,000 บาท / ตัว

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล

60,900 บาท / ตัว

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล

43,600 บาท / ตัว

เครื่องขัดพื้น

20,000 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก

14,000 บาท / อัน

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก

29,000 บาท / อัน

เครื่องฉายภาพทึบแสง(แท่นวางภาพขนาด ไม่ต่ำกว่า 10 นิ้วx10 นิ้ว)

33,000 บาท / เครื่อง

เครื่องดุดฝุ่นขนาด 25 ลิตร

15,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อนาที

50,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20แผ่นต่อนาที

100,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่นต่อนาที

120,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40แผ่นต่อนาที

180,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50แผ่นต่อนาที

210,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ-สี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20แผ่นต่อนาที

130,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ-สี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่นต่อนาที

250,000 บาท / เครื่อง

เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย ครั้งละ 20 แผ่น

32,000 บาท / เครื่อง

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 20 แผ่น

18,000 บาท / เครื่อง

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ครั้งละ 30 แผ่น

30,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13000 บีทียู

23,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15000 บีทียู

26,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18000 บีทียู

28,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู

33,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู

37,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36000 บีทียู

44,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40000 บีทียู

51,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48000 บีทียู

56,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 50000 บีทียู

57,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 38000 บีทียู

46,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ขนิดไม่มีหน่วยความจำ

22,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว

90,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว

130,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว

180,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมือดึง ขนาด เส้นทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว

6,000 บาท / เครื่อง

เครื่องอัดสำเนา

28,000 บาท / เครื่อง

ถังน้ำ แบบไฟเอบร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร

5,800 บาท / ถัง

ถังน้ำ แบบไฟเอบร์กลาส ขนาด 1500 ลิตร

7,500 บาท / ถัง

ถังน้ำ แบบไฟเอบร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร

9,800 บาท / ถัง

ถังน้ำ แบบไฟเอบร์กลาส ขนาด 2500 ลิตร

10,900 บาท / ถัง

ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร

7,000 บาท / ถัง

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่

21,000 บาท / เครื่อง

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

23,000 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว

9,900 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว

40,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens

16,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

22,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens

24,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens

33,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens

39,000 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens

65,000 บาท / เครื่อง

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

24,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED) ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว

13,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด46นิ้ว

35,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด55นิ้ว

46,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สชิดขอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว

14,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สชิดขอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว

50,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี แอลซีดี (LCD TV) ชนิดจอแบน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว

25,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศน์สี แอลซีดี (LCD TV) ชนิดจอแบน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว

17,000 บาท / เครื่อง