สินค้าหมวด ครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน
ครุภัณฑ์   /   ครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน

รูปแบบการจัดเรียง

ชั้นวางหนังสือแบบไม้

6,500 บาท / หลัง

ชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก

5,400 บาท / หลัง

ชั้นวางหนังสือแบบปาติเคิลบอร์ด

7,200 บาท / หลัง

ตู้เก็บหนังสือแบบไม้

13,000 บาท / หลัง

ตู้เก็บหนังสือแบบเหล็ก

10,000 บาท / หลัง

ตู้เก็บหนังสือแบบปาติเคิลบอร์ด

14,000 บาท / หลัง

ตู้เก็บสื่อแบบไม้

3,500 บาท / หลัง

ตู้เก็บสื่อแบบเหล็ก

5,900 บาท / หลัง

ตู้เก็บสื่อแบบปาติเคิลบอร์ด

3,600 บาท / หลัง

ชั้นวางวารสารแบบไม้

7,100 บาท / หลัง

ชั้นวางวารสารแบบเหล็ก

5,315 บาท / หลัง

ชั้นวางวารสารแบบปาติเคิลบอร์ด

6,500 บาท / หลัง

ที่วางหนังสือพิมพ์แบบไม้

3,200 บาท / หลัง

ที่วางหนังสือพิมพ์แบบเหล็ก

2,900 บาท / หลัง

ที่วางหนังสือพิมพ์แบบปาติเคิลบอร์ด

3,000 บาท / หลัง

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ขนาด กว้าง xลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 1200 X 875 X 765 มม.

13,000 บาท / ตัว

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ขนาด กว้าง xลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 1200 X 875 X 1015 มม.

16,000 บาท / ตัว

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ขนาด กว้าง xลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 1670 X 857 X 765 มม. (แบบโค้ง)

20,000 บาท / ตัว

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ขนาด กว้าง xลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 3520 X 2610 X 765 มม. (แบบโค้ง)

59,000 บาท / ตัว

เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ขนาด กว้าง xลึกxสูง ไม่น้อยกว่า 3520 X 2610 X 1015 มม. (แบบโค้ง)

65,000 บาท / ตัว

เก้าอี้

1,350 บาท / ตัว

ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 914x475x1829 มม. แบบ 12 บานเปิด

6,100 บาท / หลัง

ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 914x475x1829 มม. แบบ 9 บานเปิด

5,800 บาท / หลัง

ตู้ฝากกระเป๋าและสิ่งของ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 914x475x1829 มม. แบบ 18บานเปิด

6,700 บาท / หลัง

ตู้วางรองเท้า

4,000 บาท / หลัง

เครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง

23,000 บาท / เครื่อง

เครื่องพิมพ์ระบบ Laser ขาวดำ

12,000 บาท / เครื่อง

โทรทัศนื LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว

14,000 บาท / เครื่อง

เครื่องดีวีดี

2,500 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

9,900 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว

11,900 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว

19,900 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว

31,900 บาท / เครื่อง

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว

39,900 บาท / เครื่อง

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens

25,000 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)

390 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)

590 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)

1,130 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)

1,161 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร)

998 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร)

830 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร)

880 บาท / เครื่อง

พัดลมแบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)

938 บาท / เครื่อง

เครื่องขยายเสียง(Power Amp)ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง

20,000 บาท / เครื่อง

ชุดควบคุมทางเข้าออก

6,000 บาท / เครื่อง

ซอฟท์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติและสืบค้นออนไลน์

150,000 บาท / ชุด

โต๊ะ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1200 x 910 x 730 มม.

3,235 บาท / ตัว

โต๊ะ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 1500 x 910 x 730 มม.

3,385 บาท / ตัว

เก้าอี้ ขนาด กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 390 x 400 x 845 มม.

1,070 บาท / ตัว

ป้ายนิเทศ

3,000 บาท / ป้าย

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

1,200 บาท / ตัว

เก้าอี้

800 บาท / ตัว

โต๊ะวางโทรทัศน์

2,400 บาท / ตัว

เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู

8,000 บาท / อัน

เหล็กหนีบเจาะหนังสือ

370 บาท / อัน

เครื่องอัดหนังสือ

8,500 บาท / เครื่อง

สว่านไฟฟ้า

2,800 บาท / ตัว

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว x16 นิ้ว

3,650 บาท / ตัว

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 15 1/4 นิ้ว x12 นิ้ว

3,200 บาท / ตัว

เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว x10 นิ้ว

1,500 บาท / ตัว

เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า

35,000 บาท / ตัว

ตู้จัดนิทรรศการ

11,800 บาท / หลัง

เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visuslixer)

25,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 13000 บีทียู

22,500 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 15000 บีทียู

26,000 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู

28,400 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู

33,400 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 30000 บีทียู

37,300 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู

43,500 บาท / เครื่อง

เครื่องปรับอากาศขนาด 40000 บีทียู

50,800 บาท / เครื่อง

เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)

20,000 บาท / เครื่อง

รถเข็นหนังสือ

4,105 บาท / คัน

รถเข็นหนังสือ สามชั้นแบบแผ่นชั้นเรียบ

5,700 บาท / คัน

รถเข็นหนังสือแบบมีสันกลาง

6,400 บาท / คัน

บันไดหยิบหนังสือ

2,640 บาท / อัน

กล้องวงจรปิด

20,000 บาท / ตัว

เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อนาที

50,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที

100,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที

120,000 บาท / เครื่อง

เครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที

180,000 บาท / เครื่อง

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล

7,500 บาท / ตัว

เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ

15,000 บาท / ตัว

โซฟานั่งอ่านหนังสือ สำหรับ 1 ที่นั่ง

8,000 บาท / ตัว

โซฟานั่งอ่านหนังสือ สำหรับ 3 ที่นั่ง

20,000 บาท / ตัว